Spareskillingsbanken

Spareskillingsbanken, tidligere bank grunnlagt i 1851 av presten og forfatteren Honoratus Halling. Banken var opprinnelig tenkt som en sparebank kun for medlemmer av Enerhaugen Samfund, en av de første arbeiderforeninger, men fikk raskt en større utbredelse. Den holdt først til i leide lokaler i Grønland 28 (Kommunalgården), og i 1870- årene flyttet hovedkontoret inn i egen gård i Torggata 13b. Albert Nordengen, ordfører i Oslo 1976–90, var 1964–72 banksjef i Spareskillingsbanken.

Spareskillingsbanken ble i 1989 sammensluttet med Sparebanken Østlandet med hovedkontor i Lillehammer. Denne gikk i 1990 sammen med fire andre regionsparebanker og dannet Sparebanken NOR, som nå inngår i finanskonsernet DNB ASA.