Kvekersamfunnet

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart
Inngangen til Kvekersamfunnet inne i gården til Grønland 12 der samfunnet har sin virksomhet i 4 etasje i kontorbygget. Foto 2023, Sylvi Baardseth Panjwani.

Kvekersamfunnet, Grønland 12, har sine røtter i det særegne kristne samfunn som oppstod i England 1652, et fellesskap uten presteskap og med stillhet som det bærende element i søndagsmøtene. Få år etter stiftelsen var det kvekerbesøk i Norge, og noen få enkeltpersoner ble kvekere. Men man regner med at det norske kvekersamfunnets historie i Norge begynte i 1814 da prisonfanger kom hjem fra England og begynte å holde stille andaktsmøter i Christiania og Stavanger. 1818 ble det offisielle stiftelsesåret, selv om Kvekersamfunnet på den tid ikke ble anerkjent av myndighetene. I 1846 blir kvekersamfunnet som det første dissentersamfunn i Norge, et offisielt og lovlig kirkesamfunn utenfor Statskirken.

Tyngdepunktet i organisasjonen er i Stavanger-området, men det har hele tiden også vært en gruppe i Christiania/Oslo. I 1993 flyttet de inn i 4 etasje i kontorbygget i Grønland 12 der de holder sine stille andaktsmøter hver søndag i tillegg til å administrere et omfattende hjelpearbeid i inn- og utland. Kvekersamfunnet het tidligere Vennenes Samfunn Kvekerne, men skiftet navn i 2010 til Kvekersamfunnet –(The Religious Society of Friends (Quakers) in Norway).