Grønland (strøk)

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo Bykart

Grønland, sogn, forretnings- og boligstrøk øst for Akerselva, vest for Gamlebyen, bydel Gamle Oslo. Grønland var en tidligere forstad som ble innlemmet i byen 1859. Navnet skriver seg trolig fra den tiden Akerselva hadde utløp her mellom gressletter og enger.

Sentralt i bydelen ligger Grønlands torg med T-banestasjon og forretningssenter. Grønland kirke ble innviet 1869. Bydelspolitistasjon ble opprettet 1978. Siden 1980-årene har det foregått en del byfornyelse, dels rehabilitering av eldre boligmasse, dels riving og nybygging. Bl.a. er Grønlands Torg utbygget og områdene ned mot Schweigaards gate nybygd. Grønland menighet ble sammenslått med Tøyen menighet 1984. Fra 2014 heter menigheten Gamlebyen og Grønland menighet med Grønland kirke som sognekirke. Det er også flere muslimske menigheter i området.

Området har en rekke multikulturelle butikker og bevertningssteder. I 2006 åpnet kjøpesenteret Grønlands basar i Tøyengata.

Parti fra Grønland med Grønland Basar til venstre. I forgrunnen Grønlandsleiret til høyre Tøyengata. - Foto Jan-Tore Egge / Creative Commons