Akers Sparebank

Akers Sparebank, tidligere bank opprettet etter vedtak i Aker kommunestyre i 1842 under navnet Aggers Sogns Laaneindretning. Banken begynte sin virksomhet i 1844 i leide lokaler i Grønland 28 (Kommunalgården). Senere holdt banken til på forskjellige steder i byen, bl.a. nederst i Trondheimsveien fra 1901, før den i 1933 fikk sitt nybygde og moderne hovedkontor i Grensen 3.

Akers Sparebank ble i 1970 sammenslått med Oslo Sparebank, og etter ytterligere en rekke banksammenslutninger ble Sparebanken NOR dannet i 1990. Denne inngikk så i finanskonsernet DnB NOR 2003, fra 2011 DNB ASA.