Grunningen

Grunningen, strekning på jernbaneområdet sør for Schweigaards gate. Forbindelsen mellom Gamlebyen og havneområdet var tungvint den gang trafikken måtte gå over Grønland og Vaterlands bru. Da det ble bygd jernbanebro over Akerselva fikk den en gangpassasje på den ene siden. Over jernbanetomten ble så Grunningen anlagt som en inngjerdet gangvei fra Gamlebyen. Grunningen var avgangssted for Hovedbanen 1853–54, før Hovedbanestasjonen, senere Østbanestasjonen, ble tatt i bruk.