Norbygata

Norbygata, Grønland, bydel Gamle Oslo, fra Lakkegata til Platous gate. Oppkalt etter slakter Anders Norby (død 1853) som anla gaten. Navnet stammer fra før byutvidelsen 1859. Området ved krysset med Lakkegata er helt forandret i forhold til slik det var tidligere. Den gamle bebyggelsen er sanert og erstattet av nye bygninger og en park.

Bygninger m.m.:

1. Grønlands asyl, toetasjes teglsteinsbygning oppført 1867 (ark. O. F. Ebbell) som daghjem for barn. Opprinnelig kalt Grønlands nye børneasyl, da det gamle som lå i Grønland 28, ble omgjort til sykehus. Nå Grønland barnehage.

12. Åtteetasjes kontorblokk ombygd fra 2018 for Høyskolen Kristianias School of Arts, Design and Media, adresse Urtegata 9), en del av det gamle trykkerikomplekset til Emil Moestue A/S (Moestuegården), bygd i etapper 1959–70; her lå tidligere tre eiendommer (Norbygata 12/14/16). Til 2018 var dette hovedkontoret til Securitas i Oslo.

Under krigen trykket Emil Moestues trykkeri blant annet rasjoneringskort. 9. august 1944 kapret karer fra Oslogjengen, med Gunnar Sønsteby i spissen, en lastebil fra trykkeriet med rasjoneringskort i krysset mellom Lakkegata og Norbygata, tvang sjåføren til å kjøre til Skippergata, hvor fangsten ble lesset over på en annen lastebil. Dette var et av de virkelig store kuppene gjennomført av motstandsbevegelsen.

Ved nr. 15 står en minnestøtte, reist 1842 over Ole Gudmundsen (1796–1840), en ugift tjener som testamenterte sin eiendom til istandsettelse av gaten.

33. Her lå 2001–04 Urtehagen skole.

34. Bebyggelse fra ulike perioder, her har det tidligere vært en vognfabrikk, kolonialforretning, kull- og vedhandel, i 1930-årene bensinstasjon, mens det i bakgården var en blikkenslager og en hjulmaker, etter krigen engroslager for arbeidsklær. 1988 ble det restaurant og selskapslokaler ved navn «Peking Palace», etter noen år ble det muslimsk skole og barnehage, nå den muslimske Urtehagen barnehage.

39–41. To femetasjes boligblokker fra 2000, OBOS-borettslaget Byhagen med 46 leiligheter og ett felleslokale (ark. Dahl og Myrhool ANS).

47. Toetasjes murgård fra 1869.