Urtehagen

Urtehagen, ideell stiftelse med formål å drive sosialt, kulturelt og religiøst arbeid, opprettet 1993. Stiftelsen har islamsk formålsparagraf. Navn etter plassen på Grønland, bydel Gamle Oslo, mellom Urtegata, Motzfeldts gate og Norbygata.

Urtehagen Videregående privatskole, Motzfeldts gate 1, videregående skole opprettet 1998, eid av Urtehagen stiftelse. Skolen har allmenn linje og medialinje og underviser bl.a. i islam. Skolen gir ettårig samfunnsrettet opplæring beregnet på fremtidig yrke.

Urtehagen skole, Nordbygt. 33, barneskole (1–7), opprettet 2001 med 75 elever, nedlagt 2004. Urtehagen var den første barneskolen i Norge som bygger på islam. Skolen var eid og drevet av stiftelsen Urtehagen. Store interne konflikter og manglende regnskaper førte til nedleggelse 2004.

Urtehagen omsorgssenter holder til på Bekkelaget.

Urtehagen driver også seks barnehager i bydel Gamle Oslo med plass til i alt 300 barn. Barnehagene har islamsk formålsparagraf, mer er åpne for alle barn.

Stiftelsen står også bak Maurtu barnebondegård, et spennende og variert naturprosjekt. Besøksgården kan ta imot inntil 70 barn. Under arbeidet med Follobanen er barnebondegården midlertidig flyttet til Godheim.