Motzfeldts gate

Motzfeldts gate, GrønlandTøyen, bydel Gamle Oslo, fra Grønland til Jens Bjelkes gate. Oppkalt 1866 etter statsråd Peter Motzfeldt (1777–1854); han var artilleribrigadens deputerte ved Riksforsamlingen på Eidsvoll og visepresident 17. mai 1814; statsråd 1814–37. Gaten består for en stor del av leiegårder stort sett reist i 1870- til 1890-årene.

Bygninger m.m.:

1. Seksetasjes gård fra 1930, bygd som Grønland hospits med 55 enkeltrom. Under krigen ble hospitset beslaglagt av tyskerne, som hadde forlegning for Feldgendarmeriet her, til det mot slutten av krigen ble flyttet til Ullern skole. Nå holder Urtehagen friskole og Muslimsk Begravelsesbyrå til her.

6b. Den Tyrkisk Islamske Union har lokaler her, et rom innredet som moské.

10. Her ligger Nordens største moské, Jamaat e-Ahl-e Sunnat.

17. Boligblokk oppført for Oslo Byfornyelse A/S 1989 i fem etasjer.

19. Lang leiegård i tre etasjer, oppført 1880 for Nylands Arbejderes Byggeforening (ark. Fr. Aslesen), renovert 1984.

21, 25, 27. Boligblokker oppført for Fagbygg A/S 1992 i postmodernistisk stil.