Godheim (plass)

Godheim, gård med gnr. 172/7, ved Enebakkveien 454, tidligere plass under Nedre Gjersrud, fradelt som eget bruk 1815. Den opprinnelige gården fra ca. 1800 brant ned under en stor skogbrann juli 1889, nåværende våningshus ble oppført 1890.

Gården fikk i 1885 navnet Godheim. Tidligere het gården Se-Op (Seopp), etter Seop Hvilestue. Fra 1870-årene ble Klemetsruds eldste landhandleri drevet i tilknytning til gården, det ble nedlagt 1975 og bygningen revet 1976. Nå villabebyggelse. Gjennom villaområdet sør for gården går Godheimveien på nordsiden av Enebakkveien.

På grunn av anleggsarbeidene på Åsland i forbindelse med anleggelsen av Follobanen ble barnebondegårdsvirksomheten på Maurtu midlertidig flyttet til Godheim.