Godheim (plass)

Godheim, gård med gnr. 172/7, ved Enebakkveien 454, tidligere plass under Gjersrud. Den opprinnelige gården fra ca. 1800 brant ned under en stor skogbrann juli 1889, nåværende våningshus ble oppført 1890.

Gården fikk i 1885 navnet Godheim. Tidligere het gården Se-Op (Seopp), etter Seop Hvilestue. Fra 1870-årene ble Klemetsruds eldste landhandleri drevet i tilknytning til gården, det ble nedlagt 1975 og bygningen revet 1976. Nå villabebyggelse. Gjennom villaområdet sør for gården går Godheimveien på nordsiden av Enebakkveien.

På grunn av anleggsarbeidene på Åsland i forbindelse med anleggelsen av Follobanen ble barnebondegårdsvirksomheten på Maurtu midlertidig flyttet til Godheim.