Seop Hvilestue

Seop Hvilestue, tidligere hvilested og kafé ved Enebakkveien ved Godheim. Det ble her drevet hvilested for plankekjørere og bønder fra Enebakk, Ski og indre Østfold, antakelig fra 1790-årene, da det ble anlagt vei til Ytre Enebakk forbi stedet. Det ble drevet kafé i huset til 1962. Bensinstasjon fra 1929. Huset ble vedtatt bevart, men ble ødelagt i en brann 1989. Alle spor etter serveringsstedet og bensinstasjonen er nå borte. Området er siden utbygd med boliger.