Enebakkveien

Vålerenga med Enebakkveien helt til høyre i bildet. Gaten oppover til venstre er Vålerenggata, mens Smålensgata er tverrgate mot høyre. Øverst i bildet ses den vestlige delen av Vålerenga park. Foto: Kjetil Ree / Creative Commons

Enebakkveien, Bydel Gamle Oslo, Nordstrand, Østensjø og Søndre Nordstrand, gate fra Galgeberg over Ryen, Abildsø og Klemetsrud til bygrensen ved Sværsvann, opprinnelig en gammel vei fra Aker og østover, navnet fastslått 1866. Enebakkveien begynner i St. Halvards gate på Galgeberg og går derfra forbi hjørnet av Vålerenga park og ned i Kværnerdalen. Veistykket fra Klemetsrud til bygrensen var en del av det som tidligere ble kalt Ljabrochausséen, som er et veianlegg fra 1860 (se Mosseveien); navnet endret 1929.

Fra Enebakkveien på Abildsø går blindveien Konglerudtoppen vestover. Ved Skullerud går Smedveien sørøstover og gangveien Vinterveien tar av mot Dalsåsen og videre. Øst for Klemetsrud skole tar veien Tjernlia av. Ved Klemetsrud tar Øverliveien av norvestover.

Bygninger m.m.:

15. Frelsesarmeens gamle krigsskole, to bygninger, den ene fra 1890-årene, den andre oppført 1931 (ark. Ingvald Suphammer). Skolen hadde opprinnelig hybler og klasserom for kadetter og offiserer, den ble solgt til et entreprenørfirma i 1980-årene og brukt som hybelhus for arbeidere, ominnredet til 60 små leiligheter rundt 2000.

16. Dette var adressen til baptistmenigheten Eben-Esers gamle lokale.

25. Tre boligblokker i funkis, oppført 1934 (ark. E. Bjørnstad). 79 små leiligheter med kjøkken og bad.

Enebakkveien 46, Hylla, bygget ca. 1862. Foto Helge Høifødt

36–62. Disse adressene, blant annet en del bolighus opprinnelig fra 1800-tallet og noen nyere industribygg, ligger på et område mellom jernbanetraseene, med Hovedbanen på nordsiden og Gjøvikbanen og Gardermobanen på sørsiden. Denne «øya» mellom jernbaneskinnene kalles lokalt for «Hylla» på grunn av beliggenheten i skråningen mellom Vålerenga park og Kværner. Området er en flaskehals for togtrafikken inn og ut av Oslo, og bystyret vedtok derfor i 2021 å rive all bebyggelse på Hylla i pakt med Bane Nors plan for utvidelser av jernbanetraseene. Verneverdige boliger er planlagt flyttet og gjenoppsatt et annet sted. Vedtaket ble gjort under store protester bl.a. fra beboere.

Adressene på Hylla innbefatter:

36b. Industribygg oppført i 1951 for firmaet Grønlinds Oljefyring A/S. Nå lokaler for Minhaj Senteret i Oslo, en avdeling av menigheten Minhaj ul Quran Norge. Menigheten som er representert i et stort antall land, ble etablert i Norge i 1995. Den fikk lokaler her i 2000.

42–48. Små panelte halvannen etasjes laftehus, oppført fra slutten av 1850-årene, typiske for periodens Vålerenga-bebyggelse. Enkelte av husene er senere ombygd, blant annet fikk nr. 46 dagens utseende med mansardtak og arker i 1925.

47. En toetasjes boligblokk oppført som velferdshus for NSB i 1954, nå boliger.

Veien går under Kværner bru før den kommer inn i Kværnerdalen. Den 7. september 1943 utførte Osvald-gruppa en sabotasje mot jernbanelinjen her. Skinnegangen ble sprengt, et tog sporet av, og det ble anrettet store skader.

69. På nedsiden av veien, etter at den har passert Alna, ligger industriområdet hvor ovnsprodusenten Jøtul holdt til. Nedenfor dette lå Kværner Brug, som nå er transformert til den nye Kværnerbyen. Litt lenger borte i veien ligger Kværnerkolonien.

116. Ryen.

152. Ryenberget kirke og skole.

158. Manglerudhjemmet.

160–182. Fire OBOS-blokker som tilhører Storgården borettslag, se Manglerud.

210. Abildsø gård.

264. Abildsø skole.

278. Bakkehavn.

287. Multehaugen.

289. Langerudbanen

308. Røsedalen.

342. Bakkeløkka.

355. Plassen Stendal.

417. Øvre Gjersrud gård.

418. Klemetsrud skole.