Sværsvann

Sværsvann sett fra fylkesvei 155. Foto: Hebue / Creative Commons

Sværsvann, tidligere kalt Sværdvann, innsjø på grensen til Nordre Follo, 136 moh, tilhører Mossevassdraget. Sværsvann krysses i østenden av Enebakkveien ved Sværsvann bru.

Navnet kan komme av at det skal ha vært funnet et sverd i vannet, eller at vannets form kan ha gitt opphav til beskrivelsen svarv, bue eller halvsirkel.