Abildsø skole

Abildsø skole, Enebakkveien 264, bydel Østensjø, barne- og ungdomsskole (1–10), startet 1859. Den opprinnelige skolebygningen brant 1913. Skolens eldste bygning stod ferdig i 1909 (ark. Harald Bødtker). Skolen er senere blitt utvidet i 1933, 1950 og 1955–58 (ark. P. D. Hofflund).

Under den annen verdenskrig ble skolen rekvirert av styrker fra Wehrmacht i årsskiftet 1940/41. Her ble menige og underoffiserer innkvartert, mens sjefen for avdelingen bodde på Nordre Abildsø gård.

I 1977 fikk skolen ny gymnastikksal. Skolen fikk nytt tilbygg i 1997 og gjennomgikk omfattende rehabilitering 1999/2000. Skolen hadde de høyeste elevtallene rundt 1966 (827 elever). Skoleåret 2022/23 hadde skolen 528 elever. Skolen har en byomfattende spesialklasse for elever med psykisk utviklingshemming og elever med autismespekterforstyrrelser. Den var blant de første i Oslo til å tilby 2. fremmedspråk på barnetrinnet.

Abildsø Skoles Musikkorps ble stiftet 1. sept. 1945. Det var et rent guttekorps frem til 1959. Skolen har også et kor, Abildsø skolekor.