Gardermobanen

Gardermobanen, rask jernbane mellom Oslo, Oslo lufthavn Gardermoen og Eidsvoll. Traseen Oslo S–Gardermoen er 48 km lang, hele strekningen Oslo S–Eidsvoll er 66 km. Gardermobanen blir gjerne uriktig kalt høyhastighetsbane, men den går for sakte til å være innenfor den internasjonale definisjonen av en høyhastighetsbane. Gardermobanen omfatter Norges lengste togtunnel, Romeriksporten (14,6 km), mellom Etterstad og Stalsberg ved Lillestrøm. 1997 ble det fastslått store lekkasjer av grunnvann inn i tunnelen, og arbeidet med å tette tunnelen pågikk frem til januar 1999. Gardermobanen ble åpnet 1998, mens Romeriksporten åpnet 22. august 1999.

Flytoget er et krengetog bygd for hastigheter opp til 210 km/t. Etter åpningen av Romeriksporten tilbakelegger flytoget strekningen fra Oslo S til Gardermoen på 19 min. Til åpningen ble det bestilt 16 tredelte motorvognsett med betegnelsen type 71. Togene ble levert av Strømmens Værksted og er en variant av «Signaturtoget» av type 73. I 2009 ble flytogene forlenget fra tre til fire vogner. Også de nye mellomvognene ble bygd på Strømmen, men virksomheten er nå en del av Bombardier-konsernet. – Se også Flytoget AS.