Oslo lufthavn

Oslo lufthavn. Fra 1919 begynte man å utrede spørsmålet om en egen lufthavn for Oslo. Oslos første lufthavn ble en sjøflyhavn på Gressholmen, den var i virksomhet 1926–38. Den gamle hangaren er bevart og brukes nå som båtlager. I 1933 foreslo en komité nedsatt av Forsvarsdepartementet og Oslo kommune en kombinert lufthavn for land- og sjøfly på Fornebulandet i Bærum. Andre alternativer var Ekeberg og Ulvensletta. Tidligere hadde landfly vært henvist til Kjeller og sjøfly til Gressholmen. Konsesjon ble gitt 1934; flyplassen på Fornebu ble anlagt av Oslo kommune og tatt i bruk 1. juni 1939. Tyskerne brukte den under krigen, de allierte fra mai 1945 til februar 1946 da den ble frigitt til Oslo kommune; staten overtok juli 1947. Fornebu ble nedlagt 1998 og trafikken overført til Gardermoen.

Gardermoen var opprinnelig en ekserserplass for Hæren, første gang brukt som flyplass av marineløytnant Hans F. Dons i 1912. Tyskerne anla under den annen verdenskrig en større militær flyplass her. Senere utbygd i flere trinn både for militært og sivilt bruk, hovedflyplass for chartertrafikken fra 1971. I 1960-årene ble det planlagt ny hovedflyplass i Hobøl, men svak vekst i flytrafikken gjorde at disse planene aldri ble realisert. I 1988 vedtok Stortinget å bygge ny hovedflyplass på Hurum, men vedtaket ble opphevet 1990. I 1992 ble det vedtatt å bygge ny hovedflyplass på Gardermoen, som stod ferdig 1998.

Oslo lufthavn Fornebu.

Flyplassen lå 8 km sørvest for Oslo sentrum og var sivil flyplass 1939–98. Den hadde to asfaltrullebaner, 2200 m og 1750 m. Ekspedisjonsbygningen (ark. Odd Nansen) med veggdekorasjoner av Kai Fjell og Snorre Andersen, ble innviet 1964. Siste hele driftsår 1997 var det 11,7 mill. passasjerer. Bortsett fra terminalbygget, som er ombygd til næringsbygg, og det gamle kontrolltårnet, er det meste av flyplassinstallasjonene på Fornebu fjernet.

Oslo lufthavn (Gardermoen).

Oslos hovedflyplass ligger på grensen mellom Ullensaker og Nannestad kommuner, ca. 50 km nord for Oslo sentrum. Den åpnet i oktober 1998 samtidig som Fornebu ble nedlagt. Det er to parallelle rullebaner på hhv. 2950 m og 3600 m. Lufttrafikktjenestens kontrolltårn er 91 m høyt. Lufthavnen ble betydelig utvidet i årene 2012 til 2017. Den fikk da en ny terminalpir, 21 nye butikker, 37 nye restauranter og barer. Utvidelsen var ferdig i april 2017. Flyplassen ble omtrent dobbelt så stor i areal som tidligere og kapasiteten økte til 40 millioner reisende årlig.

I forbindelse med en profilendring i juli 2013 endret Avinor flyplassens navn til bare Oslo lufthavn.

Terminalbygningen har 118 innsjekkingsskranker. Om lag 50 flyselskaper opererer rutetrafikken til utlandet med i alt 110 destinasjoner, innenlandstrafikken opereres av fire flyselskaper til i alt 30 destinasjoner. Første hele driftsår 1999 var det 12,8 mill. passasjerer og vel 211 000 flybevegelser, i 2016 var det ca. 24,7 mill. passasjerer på 238 000 flybevegelser. En egen jernbaneforbindelse, Gardermobanen, stod ferdig 1999. Flyplassen drives av et heleid datterselskap av Avinor, Oslo Lufthavn AS (OSL).