Ulven (strøk)

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo Bykart

Ulven, område mellom Økern og Teisen, i bydelene Alna og Bjerke, navn etter Ulven gård. Ulven kirke innviet 1860 som sognekirke for Østre Aker (Østre Aker kirke). Ulven skole åpnet 1861 ved nordsiden av Strømsveien mellom Ulvenveien og det nåværende Teisenkrysset; nedlagt og erstattet med Bryn skole 1900. Ulven transformatorstasjon satt i drift i 1953. Stor boligbygging i 1950-årene, da de nærmere 30 blokkene i Ulven og Helsfyr borettslag ble oppført i Karl Staaffs vei. Senere terrasseblokker i Ulvenveien, litt lenger nord.

I 2016 kjøpte OBOS en 280 daa stor tomt mellom Økern og Ulvensplitten. Området er under utbygging; OBOS planlegger 3000 boliger og 200 000 m2 næringslokaler.