Ulvenveien

Ulvenveien, Ulven, bydel Alna og Bjerke, fra snuplass ved Ring 3 (Store Ringvei) til Strømsveien. Østre del av en vei anlagt 1855 fra Trondheimsveien til Ulven gård, navnet vedtatt 1904. Lørenveien var en del av den opprinnelige Ulvenveien, senere var Ulvenveien også navnet på veien mellom Sinsenkrysset og Økern, nå Olav Hegnas vei og en del av Ring 3 (Dag Hammarskiölds vei).

Bygninger m.m.:

Langs den vestre delen av den gamle veien ligger en rekke enboliger, tidligere legeboliger for ansatte på Aker sykeshus. Da Store Ringvei var anlagt og ble åpnet for trafikk nord for disse husene 1963–64, ble legeboligene skilt fra sykehuset. I 1967 ble denne delen av veien omdøpt til Olav Hegnas vei.

62. Tidligere adresse for Løren skole.

80a. Bydel Bjerkes administrasjonskontorer.

87. ITAS AMB AS, skjermet bedrift etablert 1966, gir arbeid innen produksjon av verktøy, skilt m.m. 236 plasser for yrkeshemmede.

88a. Hovin gård.

109. Ulven transformatorstasjon.

110. Østre Aker kirke.

111. Her lå tidligere Ulven gård. Her ble Oslo Varedistribunal, Nord-Europas største lager, oppført 1982 i et gammelt steinbrudd, terrasseblokker på taket. Nå lager for ulike firmaer.

112. Østre Aker prestegård.

114. Østre Aker kirkegård.