Lørenveien

Lørenveien sett mot Trondheimsveien med nr. 43 nærmest. Foto: Helge Høifødt

Lørenveien, Sinsen/Løren, bydel Grünerløkka, fra Trondheimsveien sør for Sinsenkrysset til Ring 3 (Store Ringvei) ved Økern, frem til Sinsenveien langs den vestre delen av Sinsen kapell. Opprinnelig kalt Ulvenveien, anlagt 1900 mellom Økern og Sinsen, videre til Trondheimsveien 1903. Navn 1904 etter Løren gård. Fra Lørenveien til Vekslerveien går Leyrins gate.

Bygninger m.m.:

2. Sinsen kulturhus, tidligere Sinsen Samfundshus, opprinnelig Sinsen kapell.

7. Sinsen skole.

11. Oslo Voksenopplæring Sinsen, tidligere Sinsen videregående skole.

13. Sinsen kirke.

37. Hovedkontoret til samvirkekonsernet Nortura; tidligere holdt Fellesslakteriet til her. Til høyre for inngangen står en skulptur av en gris, utført av Skule Waksvik 1979, gitt til NKF (Norges Kjøtt- og Fleskesentral) av distriktsslakterne i forbindelse med 50-årsjubileet i 1981.

42. Her lå Løren leir.

44. Løren Torg.

51. Emaljeverkets (det senere Norema) fabrikk. Bygningen påbygd to etasjer og rehabilitert 2001/02, nå DNB Bank ASA avd. Løren.

55. Her lå Oslo Samvirkelags store bakerianlegg fra 1934, nå Goman-bakeriet. I krigsårene måtte bakeriet levere brød til de tyske forlegningene, på samme måte som Kristiania Brødfabrikk i Pilestredet. Rundt brødfabrikken var det lagt ned landminer. I juni 1945 var det fremdeles tyske mannskaper her.

57–63. Lørenporten, stort boliganlegg med sju blokker og tilsammen 448 leiligheter, oppført av Selvaag Bolig 2016–2020 i tre byggetrinn. I nr. 63 lå tidligere forsamlingshuset Lørenhallen med Lørenhallen kino, revet ca. 1970. Her var også et stort lager bygd for Oslo Samvirkelag i 1958. I årene 1982–2015 lå her Obs! Stormarked (fra 2000 under navnet Coop Obs! Løren).

73. Parallell, et stort kontorbygg, 16 etasjer og 19 500 kvm, innviet 2020, byggherre Skanska Norge.