Sinsen skole

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart
Sinsen skole fotografert i 2012. - Foto Vidariv / Creative Commons

Sinsen skole, Lørenveien 7, barneskole (1–7). En skole på Sinsen var besluttet oppført 1861, men prosjektet ble henlagt og Linderud skole kom i stedet. Først da Sinsenbyen var reist i 1930-årene og Løren skole overbelastet, ble Sinsen skole oppført og tatt i bruk 1938, en treetasjes bygning med underetasje (ark. Georg Greve), videre utbygd 1939–40. Etter utbyggingen var skolen Skandinavias største folkeskole utenfor byene.

Skolen ble rekvirert av tyskerne under krigen og brukt som en del av Sinzen Kriegslazarett på Aker sykehus. Ved skolen ble det blant annet bygd en mannskapsbrakke. Undervisningen foregikk i krigsårene flere steder, dels ved andre skoler i distriktet, blant annet på Grefsen høyere skole, Det gamle Sinsen kapell ved Sinsenkrysset og i private hjem. Undervisningen ved Løren skole gikk omtrent som normalt. Skolen ble etter frigjøringen overtatt av britiske tropper. Mannskapsbrakken ble frigitt til DKØ og solgt i desember 1945.

Sinsen skole har byomfattende spesialgrupper for elever med generelle lærevansker og elever med sosiale og emosjonelle vansker. Skolen hadde de høyeste elevtallene i skolens historie rundt 1950 (943 elever). I skoleåret 2023/24 hadde skolen rundt 628 elever. Skolen ble totalrehabilitert 2011, og pga. omfattende utbygging i området ombygd til 1–7-skole.

Sinsen Skoles Musikkorps ble stiftet 17. november 1939, rent guttekorps frem til 1963. Da ble Sinsen Ungdomskorps skilt ut fra dette.