Linderud skole

Linderud skole, Statsråd Mathiesens vei 27, barne- og ungdomsskole (1–10), oppført 1964–68 (ark. Christoffersen & Hvalbye). Frem til 1975 besto skolen også av bygningen som nå inneholder Bjerke videregående skole. Skolen gjennomgikk en større ombygging og modernisering, ferdig 2005 (ark. Sæther og Gythfeldt AS). I tillegg til vanlig opplæring har skolen en spesialavdeling for elever med autisme og for elever med psykisk utviklingshemning.

I tilknytning til skolen ligger Linderud idrettshall, som drives av Linderud IL. Hallen har spillflate merket for badminton, basketball, håndball, innebandy og volleyball. Også svømmehall.

Skolen hadde de høyeste elevtallene i skolens historie rundt 1970 (1143 elever). Skoleåret 2022/23 hadde skolen 416 elever. Linderud Skoles Musikkkorps ble stiftet 7. februar 1966.

Den første Linderud skole ble opprettet 1860 på plassen Sandbakken, en gave til kommunen fra grosserer Mogens Mathiesen, i første rekke for at husmannsbarna på Linderud skulle få kortere skolevei, skjønt kretsen strakte seg fra Nordtvet til Sinsen. Denne skolen ble nedlagt 1900.