Statsråd Mathiesens vei

Statsråd Mathiesens vei, Linderud, bydel Bjerke, fra Brobekkveien til Erich Mogensøns vei. Oppkalt 1962 etter statsråd Christian Pierre Mathiesen (1870–1953), som eide Linderud gård 1893–1940. Sørøstover fra Statsråd Mathiesens vei ved Linderud T-banestasjon går blindveien Linderudveien. Nordover går blindveien Veksthusfløtten.

Bygninger m.m.:

12. Linne Hotel.

25. Bjerke videregående skole, tidligere Forsøksgymnaset.

27. Linderud skole.