Sinsen (strøk)

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo Bykart

Sinsen, sogn og boligstrøk øst for Torshovdalen, bydel Grünerløkka; navn etter Sinsen-gårdene. I begynnelsen av 1900-tallet vokste det frem et villastrøk (Sinsen hageby) på det tidligere jordbruksområdet, øst for jernbanetraséen fra 1907. Sinsenbyen ble reist vest for jernbanen i 1930-årene etter at entreprenørfirmaet Brødrene Johnsen hadde kjøpt området fra Sinsen gård 1934. Sporveisforbindelse fra samme år. T-banestasjon åpnet 2006. Sinsen fikk grunnskole 1938, videregående skole 1939 (nedlagt 1990). Disse to skolene var før krigen landets største og mest moderne skoler. Sinsen kapell innviet 1939, Sinsen kirke 1971. Sinsen kino eksisterte fra 1936 til 1964. Senere er det foretatt ytterligere utbygging i strøket. Statens kornforretnings boligbygg 1951–52.

Sognet, utskilt fra Østre Aker 1957, dekker området mellom Torshov, Grefsen, Tonsen og Sofienberg.

Referanser i denne artikkelen

Sinsenbyen, Sinsen hageby, Sinsen kirke

Referanser til denne artikkelen

Bjerke videregående skole, Sinsenveien