Sinsen kapell

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo Bykart
Sinsen kapell.jpg

Sinsen kapell, Lørenveien 2, oppført etter tegninger av arkitekt Hugo Brustad på Oslo Indremisjons initiativ, og innviet av forstander Forbech 5. februar 1939. Fra september 1939 ble det av Oslo biskop gitt tillatelse til å forrette kirkelige handlinger i kapellet. Det hadde 200 sitteplasser og bestod foruten av selve kirkesalen, av en mindre sal, prestekontor, kjøkken, garderobe i kjelleren og to mindre leiligheter i annen etasje.

I 1947 gjennomgikk kapellet en ominnredning. Alterpartiet ble helt nytt. En vakker altertavle malt av Per Vigeland ble anskaffet. Sommeren 1955 gjennomgikk kapellet en ny restaurering. Da Sinsen menighet ble utskilt fra Østre Aker og Grefsen menighet i 1957, fortsatte man å bruke kapellet til den nye Sinsen kirke stod ferdig i 1971. Deretter ble kapellbygget gjort om til Sinsen Samfunnshus, nå Sinsen kulturhus.