Sinsen videregående skole

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart

Sinsen videregående skole, Lørenveien 11, oppført og tatt i bruk 1939. Opprinnelig middelskole, senere gymnas og videregående skole, nedlagt 1990, nå Oslo Voksenopplæring Sinsen.

Bygningen ble oppført som en fireetasjes funkisbygning med blant annet to gymnastikksaler og en stor møtesal (ark. Georg Greve). Skolen ble under krigen rekvirert og tatt i bruk som en del av Sinzen Kriegslazarett. Ved skolen oppførte man en mannskapsbrakke. Fra sommeren 1941 fikk gymnasiastene undervisning på Bryn skole i to år, deretter på Grefsen skole. Også private hjem ble brukt, og vinteren 1943 brukte man matsalen på fabrikken Per Kure A/S i Frydenbergveien som undervisningslokale. En kort periode var skolen frigitt, men på grunn av manglende fyring kunne ikke klasserommene brukes. Britiske tropper overtok skolen etter frigjøringen. Mannskapsbrakken ble firigitt og solgt i oktober 1946. Skolens russemerke var to S'er flettet inn i hverandre som et paragraftegn.

Fra 1982 hadde skolen også lokaler for Voksengymnaset, Sinsen (allmennfaglig studieretning), som ble opprettet 1958 som Oslo kveldsrealskole og gymnas. Sinsen videregående skole ble nedlagt 1990 og lokalene overtatt av Statens ressurs- og voksenopplæringssenter; fra 2005 heter institusjonen Oslo Voksenopplæring Sinsen.