Frydenbergveien

Frydenbergveien, Hasle, bydel Grünerløkka, fra Grenseveien til Alnabanen, fortsetter videre som Peter Møllers vei. Oppkalt 1923 etter Frydenberg gård. Opprinnelig gikk veien fra Trondheimsveien og fulgte løpet til den nåværende Frydens gate ved Carl Berners plass østover. Fra Fydenbergveien til Hasleveien, der denne krysser Gjøvikbanen, går Frydenbergbakken.

Bygninger m.m.:

36. Her lå Vestre Hasle gård.

37. Frydenberg gård. I våningshuset var fra 1922 det kommunale barnehjemmet Frydenberg barne- og ungdomshjem. Barnehjemmet ble nedlagt i 1975. Nå Aline og Frydenberg barnevernsenter.

48. Frydenberg skole. Her lå tidligere fabrikken A/S Per Kure fra 1935, i bruk til 1990. Fra 2010 ble de gamle fabrikklokalene om- og tilbygd til en moderne ungdomsskole, innviet 2012.