Hasle gård

Hasle, gård med gnr. 126 og 127, nevnes første gang 1359. Gården var da allerede delt i to bruk, østre og vestre. Den ble på 1600-tallet delt i tre. Navnet kommer av norrønt Hasla, opprinnelig navn på Hovinbekken, som gården lå ved.

1. Søndre Hasle, gnr. 125/15, se Frydenberg.

2. Vestre Hasle, gnr. 126/53, tidligere også kalt Øvre Hasle eller Nord-Hasle, lå ved Frydenbergveien 36, og var så sent som på 1800-tallet enkesete for Christiania kapellani. Først 1852 ble den privateid. Gården er helt utparsellert og bygningene revet.

3. Store Hasle, gnr. 127/2, lå i Økernveien 94, tidligere også kalt Østre Hasle, var i 1615 bondegods. Gårdensom lenge drev gartneri, er helt utparsellert. Våningshuset og stabburet var bevart frem til oppføringen av kontorkomplekset Hasle Fem, Haslevangen 15, i 1990-årene. Rivingen av den gamle gårdsbebyggelsen fant antagelig sted 1999/2000.