Frydenberg

Frydenberg gård, Frydenbergveien 37 med Aline familieavdeling og Frydenberg barnevernsenter. Foto: Helge Høifødt

Frydenberg, gård med gnr. 125/15, Frydenbergveien 37, tidligere kalt Søndre Hasle, ble utskilt fra Hasle ved krongodssalg i 1662. Mathias Rosenberg som kjøpte eiendommen i 1726 var den første som kalte den Frydenberg. I 1858 ble gården kjøpt av Adam Hiorth. I 1919 ble Frydenberg overtatt av A/S Per Kures Byggeselskap. Jordveien er utparsellert, i våningshuset drives i dag Aline og Frydenberg barnevernsenter.

Strøket mellom Hekkveien og Hasleveien, nord for Grenseveien kalles Frydenberg etter gården. Grensen mot Hasle er flytende.