Frydenberg (strøk)

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart
Frydenbergveien 30-36, ca. 1948. Foto: Oslo Museum

Frydenberg, boligstrøk i bydel Grünerløkka, omtrentlig begrenset av Grenseveien, Hekkveien og Hasleveien. Skillet mellom Frydenberg og Hasle er flytende. Strøket har navn etter Frydenberg gård som ligger i Frydenbergveien 37. Bebyggelsen består for en stor del av villaer fra tiden etter den første verdenskrig, langs Hekkveien og den vestligste delen av Grenseveien er det blokkbebyggelse. Et spesielt boligområde er Haslebyen. Gjøvikbanen går gjennom området. Øst i området er Per Kures fabrikk ombygd til Frydenberg skole, og blokkområdet som ligger i nærheten kalles også Frydenberg.