Per Kure

(Omdirigert fra Kure, Per)

Per Kure A/S, tidligere elektroteknisk bedrift grunnlagt i 1897 av ingeniør Per Kure (1872–1945). Bedriften startet som et elektrisk installasjonsfirma i Kristian Augusts gate og forhandlet elektriske apparater, lyspærer og motorer. I 1905 flyttet firmaet til Universitetsgata 24, senere utvidet med nabogården nr. 22. Her lå også hovedkontoret til 1971. I 1916 ble firmaet sammenslått med Norsk Motor- og Dynamofabrik (grunnlagt i 1913) på Hasle til A/S Per Kure Norsk Motor- og Dynamofabrik, fra 1967 ASEA-Per Kure A/S. Norsk Motor- og Dynamofabrik var eid av det svenske storselskapet ASEA, som kom inn som majoritetseier i det nye selskapet, hvor Per Kure ble adm. direktør (til 1938). I fabrikken på Hasle (Frydenbergveien 48) var hovedproduktet transformatorer, samtidig som firmaet solgte ASEAs motorer og generatorer.

A/S Per Kure laget fra 1911 også elektrotermiske apparater (varmtvannsberedere, varmekolber, komfyrer, varmeovner m.m.), etter hvert under merket «Elektra». Produksjonen startet i Universitetsgata, fortsatte senere i Gøteborggata 38, deretter i Pilestredet 33, før den i 1934 ble flyttet til Hasle, fra 1937 i en ny fabrikkbygning ved siden av transformatorfabrikken. Virksomheten ble i 1965 utskilt (A/S Elektra) og flyttet til Eidsvoll og to år senere overtatt av svenske Electrolux, som fortsatte produksjonen til 2001.

Under den annen verdenskrig ble transformatorfabrikken på Hasle, som var svært viktig for tyskerne, totalskadet i en sabotasjeaksjon utført av 20 mann fra Osvaldgruppa 30. mai 1944. Sprengningen var så omfattende at produskjonsanlegget ble fullstendig ødelagt. Bygningen ble gjenreist og utvidet etter krigen, og produksjonen fortsatte her til 1989 da virksomheten ble flyttet til Drammen.

Fabrikken ble gjenoppbygd og senere stadig utvidet. I 1988 ble ASEA og det sveitsiske selskapet Brown, Boveri & Cie. (BBC) sammenslått til ABB (Asea Brown Boveri), som overtok aksjemajoriteten i Elektrisk Bureau og la ASEA-Per Kure inn under dette selskapet, som nå er inkorporert i ABB. Transformatorfabrikken ble nedlagt i 1989 og produksjonen flyttet til Drammen.

Den gamle fabrikkbygningen er nå integrert i Frydenberg skole.