Gøteborggata

Gøteborggata, Rodeløkka, bydel Grünerløkka, fra Helgesens gate til Dælenenggata. Flere av gatene i området har navn etter byer i våre skandinaviske naboland. Før byutvidelsen 1878 lå gaten i Aker og het Skolegaden.

Bygninger m.m.:

1. En femetasjes boligblokk fra 1984 med karakteristisk, kraftig takutheng, Karlstadgata borettslag (OBOS) med 64 leiligheter (ark. Narud-Stokke-Wiig AS). Blokken har også adresser til Karlstadgata 6 og Helgesens gate 52. I Gøteborggata 5, en gård i den gamle bebyggelsen som lå her tidligere, hadde Oslo Samvirkelag avd. 27 butikk fra 1926.

6. En rehabilitert og påbygd del av den gamle Oslo Baand- og Lidsefabrikk, som hadde adresse Gøteborggata 8. Bygget er en boligblokk på fire etasjer med 15 leiligheter, ferdigstilt 2006 (ark. FuthArk Arkitekter v/ Trude Nordal). Borettslaget Lissefabrikken er et u-formet kompleks på 8 etasjer med 192 leiligheter av forskjellig størrelse mellom Teglverksgata, Karlstadgata og Gøteborggata. De gamle fabrikkbygningene ble rehabilitert, delvis revet og påbygd i fire byggetrinn til et moderne boligkompleks i årene rundt 2005 (ark. FuthArk Arkitekter).

8. Den tidligere adressen til Oslo Baand og Lidsefabrik. Etter at bedriften fusjonerte med Trengereid Fabrikker og flyttet til Halden i 1974, ble bygningen fra 1976 bl.a. brukt til kontorer for Pax forlag. Her var også dansestudioet Danseloftet, Verksted for koreografi og dans, etablert av Kjersti Engebrigtsen. Også Elsa Marie Quale (1938–2018) og Danseloftets gruppe med Ragni Kolle og Lise Ferner var med. Danseloftet holdt til her til 1980, da Else Marie Quale overtok driften og flyttet virksomheten til Konows gate 7B. Driften der ble nedlagt i 1999.

24. Her lå fra 1881 Rodeløkkens barneasyl. Det ble ca. 1920 flyttet til Helgesens gate 64.

27b. En industribygning fra 1910, hvor bilfirmaet Kolberg-Caspary holdt til. 9. februar 1945 utførte fem mann fra Aks 13000 en sabotasjeaksjon mot firmaet, noe som resulterte i at 16 biler og mye utstyr ble ødelagt.

I huset er det nå innredet en arkitekttegnet bolig på 430 m², Hos Arne, tegnet av arkitekt Henrik E. Nilsen i 1997, oppkalt eter filosofen Arne Næss. Dette er en kunst- og kulturarena med et galleri og en takterrasse i tillegg til boligen.

31. En fireetasjes boligblokk med dagligvareforretning i underetasjen (opprinnelig ICA, fra 2010 Kiwi), Gøteborggata borettslag med 35 leiligheter, oppført 2000 av Selvaagbygg for OBOS.

33. Her lå tidligere Norsk Fjærfabrik A/S.

38. En fireetasjes industribygning hvor tidligere N. Jacobsens Elektriske Verksted A/S holdt til. Firmaet som var grunnlagt 1891 av elektriker Nikolai Jacobsen, laget telefonapparater, brannvarslingsanlegg, radioer, ringeapparater, dørtelefoner, overforbruksmålere, releer, termostater m.m.

49/51. En moderne boligblokk der det tidligere lå en eldre leiegård. Her bodde i de første krigsårene den jødiske enkefru Olga Schacht (f. Levin 1892), som var forretningsdrivende. Hun hadde vært gift med David Schacht (1894–1924), de hadde tre sønner. Sammen med sønnene Adolf (f. 1918) som var kelnerlærling på Grand, Salomon (f. 1921) som var ingeniøraspirant med verkstedpraksis, og Harry (f. 1923) som var skoleelev, ble hun deportert med Donau 26. november 1942. Like etter ankomsten til Auschwitz 1. desember ble hun drept i gasskammer. Adolf døde en gang i desember 1942, Harry 29. januar og Salomon 2. mars 1943. Fire snublesteiner er satt ned her til minne om dem.