Frydenberg barne- og ungdomshjem

Frydenberg barne- og ungdomshjem, tidligere kommunalt barnehjem som holdt til i våningshuset på Frydenberg gård, Frydenbergveien 37. på barnehjemmet, som var etablert i 1922, bodde det rundt 1960 37 barn, alle jenter. Det ble nedlagt i 1975. Nå Aline og Frydenberg barnevernsenter.