Sinsenkrysset

Sinsenkrysset sett mot øst fra gangveien på mellomnivået. Foto: Helge Høifødt

Sinsenkrysset, flerplanskryss som forbinder Ring 3 (Store Ringvei, rv. 150) med Trondheimsveien (rv. 4). Ring 3 og Trondheimsveien har hvert sitt plan i krysset, med rundkjøring for av- og påkjøring i «mellometasjen». Anlegget er Oslos og landets kanskje mest berømte og beryktede veikryss. Det er Norges mest traffikerte kryss med om lag 100 000 kjøretøyer hvert døgn. Tidligere gikk trikken under rundkjøringen til vendesløyfen i Muselunden; trikken er nå lagt litt vestenfor krysset og går under Ring 3. I 2006 åpnet T-baneringen med Sinsen stasjon inntil krysset på vestsiden og trasé under Trondheimsveien rett sør for krysset.

Sinsenkrysset markerer grensen mellom bydelene Sagene, Grünerløkka, Bjerke og Nordre Aker. «Sinsenkrysset» er også blitt et begrep i norsk distriktspolitikk, hvor «Oslo-folk» blir beskyldt for ikke å vite noe om eller bry seg om det som skjer «nord for Sinsenkrysset». Uttrykket dukket opp i revyer i 1960-årene. Denne bruken av begrepet Sinsenkrysset har trolig sammenheng med at den tidligere innfartsveien fra nord endte her (før E 6 ble lagt gjennom Djupdalen).

Historikk

Sinsenkrysset var et trafikknutepunkt allerede på 1800-tallet. Den første rundkjøringen ble bygd i 1957. Men alt i 1962, da Ring 3 ble åpnet som firefelts vei fra Økern til Sinsenkrysset, var kapasiteten i krysset sprengt. Gjennom 1960-årene var Sinsenkrysset en av byens mest beryktede flaskehalser. Trondheimsveien ble lagt i bro over krysset i 1970. I 1992 ble trikketraseen omlagt, og i 1994 ble Ring 3 lagt i lokk under rundkjøringen.