Økern (strøk)

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart

Økern, industri- og boligstrøk øst for Sinsen, bydel Bjerke, navn etter Økern gård. Økern ligger øst for Ring 3 (Store Ringvei) og støter i nord mot Refstad og Risløkka, i vest mot Løren og i sør mot Ulven. Navnet er særlig knyttet til kommunikasjonssenteret der Store Ringvei møter Østre Aker vei og T-banesenteret. Med åpningen av Lørenbanen har Økern T-banestasjon forbindelse både til T-baneringen, sentrum og Grorudbanen.

Historikk

Området var preget av jordbruk til langt inn på 1900-tallet. Gammel industri var bergverk, sandtak og teglverk. Fra ca. 1910 vokste det frem en forstadsgrend med villaer ved Økernlund og Risløkka. Stor utparsellering til byggetomter kom etter at kommunen overtok gården med gjenværende jordvei 1938. Området ved det gamle Økern-krysset, der Økernveien, Lørenveien og Ulvenveien møttes, og der det var et lite senter med flere kombinerte bolig- og forretningsbygg med bl.a. kolinialforretning, isenkram, fargehandel, bokhandel, frisør, postkontor m.m., er fullstendig omkalfatret siden 1940-årene med Økernsenteret med høyblokken, T-banen og alle veiene.

Boligbygging på Økernbråten og Kroklia (se Krokliveien) 1954–59 med blokkleiligheter. I sør og øst store industriarealer ved Økern torg, der bl.a. Gartnerhallen tidligere lå.

Økernsenteret ble åpnet 1969, høyblokken på 18 etasjer er et landemerke.

Utvikling på 2000-tallet

Det har på 2010-tallet vært en omfattende utbygging på Økern, ved T-banesenteret. Området utvikles i regi av Steen & Strøm Eiendom og Storebrand som planlegger et bymessig sentrum her. Økern med nærmeste nabostrøk, under betegnelsen Stor-Økern, er midtpunkt i Hovinbyen, det store byplangrepet for områdene ved inngangen til Groruddalen, som ble vedtatt i 2018. En parkbro og gang- og sykkelveier skal knytte Økern til omgivelsene for de som bor og arbeider der.

Boligområdet nordover mot Bjerkebanen er for en stor del slik det var tidligere, med eneboliger i små hager.

Økern næringspark ligger i hovedsak på sørsiden av Østre Aker vei rundt Kabelgata og Tårngata med «Alcatel-tårnet». Her er bl.a. NAVs Hjelpemiddelsentral, Teknologisk Institutt, Toyota Oslo og Kuben yrkesarena med Kuben videregående skole og Fagskolen i Oslo Akershus. 

Økernkrysset og ring 3 sett fra vest og takterrassen på Økern Portal. Foto: Helge Høifødt