Lørenbanen

Lørenbanen, navn på t-banestrekningen mellom Sinsen stasjon på T-baneringen og Økern stasjon på Grorudbanen. Banen som er 1600 m lang, går i tunnel nesten helt frem til Økern stasjon. Den har én underjordisk stasjon, Løren stasjon under Lørenbyen. Banestrekningen som ble bygd med midler fra Oslopakkene, ble åpnet for trafikk i april 2016.