Løren stasjon

Plattform og hovedoppgang mot Peter Møllers vei. Foto: Helge Høifødt

Løren stasjon, underjordisk stasjon på T-banen i Lørenbyen, bydel Grünerløkka. Stasjonen ble åpnet i april 2016 som en del av Lørenbanen, T-banestrekningen mellom Sinsen stasjon på T-baneringen og Økern stasjon på Grorudbanen, bygget med midler fra Oslopakkene.

Stasjonsanlegget ligger dypt under bebyggelsen, har midtplattform og to lange rulletrapper mellom perrongen og utgangene. Stasjonen ble tegnet som et samarbeidsprosjekt mellom Arne Henriksen Arkitekter og MDH Arkitekter. Ved inngangen fra Peter Møllers vei er det på veggen et kunstverk kalt «Rytm Wars-Interval», utført av Camille Norment. I tillegg til denne inngangen har stasjonen også inngang fra Kanonhallveien. Stasjonen trafikkeres av linje 4 BergkrystallenVestli.