Økern gård

(Omdirigert fra Økern (gård))

Økern gård, gård med gnr. 123, hadde i norrønt navnet Æykrin, sammensatt av trenavnet eik og vin, naturlig eng. Gården nevnes første gang 1279. Den var delt i to bruk. Senere tilfalt disse Kronen, og 1679 ble de overdratt til Ulrik Frederik Gyldenløve. Gården ble etter hvert oppdelt.

1. Økern, gnr. 123/1, Økernveien 151, var et staselig gårdsanlegg. Det hadde en stor toetasjes 1700-talls våningshus som brant 1932. Bruket ble overtatt av Oslo kommune 1938. Gården er revet, i dag ligger Økernhjemmet på eiendommen.

2. Økernlund, gnr. 123/2, Økernveien 213, Bevart våningshus.

3. Nedre Vollebekk, gnr. 123/4, lå ved Brobekkveien på hjørnet av nåværende Vollebekkveien, utskilt etter 1844. Revet.

4. Nordal, gnr. 123/5, Økernveien 147, var opprinnelig husmannsplassen Økernstuen. Ble fradelt 1787. Den fikk navnet Nordal 1848. I 1878 kjøpte senere statsminister Johan Sverdrup stedet; han benyttet det som landsted og for å bli valgbar som stortingsrepresentant fra Østre Aker. Eiendommen var på 150 daa. Revet.

5. Øvre Vollebekk, gnr. 123/7, lå ved Brobekkveien 60, utskilt etter 1844. Revet.

6. Risløkka, gnr. 123/72, Anton Tschudis vei 24, opprinnelig husmannsplass under Økern.

7. Borrebekken, gnr. 123/566 (123/3), Økernveien 247, tidligere plass under Økern.

8. Bråten (Økernbråten, også kalt Simensbråten), gnr. 123/610, Økernveien 227, var husmannsplass i 1771. Våningshus i empirestil, oppført ca. 1825.

9. Holtet, gnr. 123/881, Brobekkveien 62b, husmannsplass under Økern i 1844. Nå revet.

10. Økernly, gnr. 123/929, Økernveien 150, senere Nordalveien 56. Utskilt fra Økern før 1888.