Vollebekkveien

Vollebekkveien, Vollebekk, bydel Bjerke, fra Brobekkveien til Lunden. Navn 1982 etter de to Vollebekk-gårdene, over hvis grunn veien går.