Økern torg

Økern torg, Økern, bydel Bjerke, nord for Økernsenteret, tidligere engrostorg for omsetning av frukt og grønnsaker i Oslo, med Gartnerhallens torghall for omsetning av blomster og grønt og hall for skinnauksjoner.

Hele anlegget ble revet i 2018 og store deler av virksomheten flyttet til Ullensaker. Området, som nå er ryddet, er planlagt utbygd med inntil 1000 boliger samt omsorgsbygg, barnehage og ungdomsskole. I tilleg planlegger Oslo kommune en bydelspark på 25 daa, «Hovinparken», hvor Refstadbekken igjen skal opp i dagen.