Kuben videregående skole

Kuben videregående skole, Kabelgata 10–12, ligger i Økern næringspark i bydel Bjerke, inne på det tidligere området til Standard Telefon og Kabelfabrik. Den ble åpnet 2013 og er Oslos største videregående skole med 1237 elever i skoleåret 2018/19. Skolen er en del av Kuben yrkesarena.

Kuben tilbyr både studiespesialisering, yrkesfag (bygg- og anlegg, design og håndverk, elektrofag, helse- og oppvekstfag, IKT-servicefag) og har også et dobbeltkompetanseløp som kombinerer yrkes- og studiekompetanse. Fra 2018 har skolen også en robotikklinje.

Skolen har en avdeling med norskopplæring for minoritetsspråklige elever fra 16 til 19 år på Bredtvet. Skolen tilbyr også et yrkesfaglig helårsstudie i utlandet og samarbeider med en skole i Bournemouth i England.

Historikk.

Fag- og yrkesutdanningen i Oslo strekker seg tilbake til 1921, da yrkesskolen i Elvebakken ble opprettet, i dag Elvebakken videregående skole. Den het fra 1947 Oslo yrkesskole, en del av skolen flyttet til Sogn (Sogn videregående skole) i 1960. Da Kuben ble opprettet 2013, ble samtidig Sogn videregående skole nedlagt, en del av bygningene brukes nå av Blindern videregående skole.

Det første året var allmennpraktisk linje for elever med ulike fysiske og psykiske utfordringer og diagnoser innen lærevansker, plassert på Vahl skole. Denne avdelingen ble overført til Ullern i 2014. Kuben hadde flere tilbud innen helse- og oppvekstfag samlokalisert med Sofienberg skole i Bredtvet skoleanlegg. Disse ble med Sofienberg til nye Hersleb videregående skole. Tilbudet for tilrettelagt opplæring innen byggfag ble samtidig overført til Stovner videregående skole. Transport og logistikk var delt mellom Kuben og H-bygget på avdeling Ullevål. Tilbudet er fortsatt på Sogn, under Etterstad videregående skole, avdeling Ullevål. Samtidig fikk Kuben elektrofagstilbudet automasjon fra Etterstad, som er utviklet til den nye linjen for robotikk.

I 2015 flyttet Kubens tilbud innen design og tekstil til den nye skolen Edvard Munch videregående skole.