Oslo yrkesskole

Oslo yrkesskole, tidligere skole, opprettet som et resultat av industrialiseringen langs Akerselva og ble startet som Norges første yrkesskole i 1921 med adresse Østre Elvebakke. Fra 1925 ble skolen kalt Kristiania Fag- og Forskole for Håndverk og industri, før navnet i 1948 ble endret til Oslo yrkesskole. Da det nye skoleanlegget på Sogn ble bygd ferdig i 1961, ble større deler av tilbudene ved Oslo yrkesskole flyttet til dit. Rektor Klaus Torgård ble med til Sogn og ledet begge delene av skolen derfra frem til 1968, da skolen ble delt i to skoler – Oslo yrkesskole Elvebakken og Oslo yrkesskole Sogn. Skolen i sentrum ble fra da av ledet av rektor Fredrik Reisegg. Året etter ble denne skolen utvidet ved at den overtok skolebygningen i Osterhaus’ gate 22, der Borgerskolen først hadde holdt til, før den ble Framhaldsskole for jenter (1912–69). Fra da av var den en del av Oslo Yrkesskole Elvebakken til «Lov om videregående opplæring» kom i 1976, og skolens navn ble endret fra Oslo yrkesskole Elvebakken til Elvebakken videregående skole og var deretter lokaler for denne skolen i tillegg til lokalene i Østre og Vestre Elvebakke.

Siv.ing. Klaus Torgård (1907–78) var rektor ved Oslo yrkesskole/Oslo yrkesskole Sogn/Sogn yrkesskole 1947–74. Han har fått en vei oppkalt etter seg bak skolen, Klaus Torgårds vei. Cand. oecon. Fredrik Reisegg som begynte som kontorsjef på Oslo yrkesskole i 1951, var rektor ved Oslo Yrkesskole Elvebakken/Elvebakken videregående skole 1968–87. Skolens motto var «Til arbeid». Se også Sogn videregående skole og Kuben yrkesarena / Kuben videregående skole