Østre Elvebakke

Østre Elvebakke, Sentrum, bydel Grünerløkka, fra Hausmanns gate til gangvei ved Akerselva (se Vestre Elvebakke). Navn fra 1864. En tomt på odden litt sørover langs Akerselva ble tidligere kalt Blegedammen.

Bygninger m.m.:

2. Elvebakken videregående skole. Her var tidligere Oslo yrkesskole.

4. Her lå den jødiske synagogen fra 1903 til 1917, før den flyttet til Bergstien.

5–7. Del av Norsk Design- og arkitektursenter, se Hausmanns gate 16.