Blegedammen

Blegedammen, tomt på odden nord for nåværende Ankerbrua ved Østre Elvebakke. Første gang en hører om Blegedammen er 1694, senere inngår den i Ankerløkken. Allerede på 1600-tallet var det her en eller flere dammer for bleking av tøy.