Bergstien

Synagogen i Bergstien 15 fotografert i 2004. - Foto Sean Hayford O'Leary / Creative Commons

Bergstien, Bydel St. Hanshaugen, fra Akersbakken ved Vår Frelsers gravlund til Geitmyrsveien ved Sankt Hanshaugen. Hovedsakelig leiegårdsbebyggelse. Gammelt gatenavn, etter det ulendte terrenget gaten går i.

Byrådet vedtok i 2015 midlertidig stenging av gaten mellom Waldemar Thranes gate og Geitmyrsveien, på bakgrunn av terrorhandlinger i europeiske storbyer og et høynet trusselnivå. I 2023 ble det vedtatt en oppgradering med permanent stenging av gaten ved Geitmyrsveien og sikring av synagogen med regnbed, torg foran synagogen og flere tiltak.

Bygninger m.m.:

2b. Halvannen etasjes murvilla oppført i begynnelsen av 1870-årene for skipsreder Gregers Plade Stranger i firmaet Winge & Co. Fra 1970 eid av Betanien Hospital og Søsterhjem.

3. Adressen til en tidligere eiendom, skilt ut fra løkken Breidablik i 1840-årene og kjøpt av Maria Schandorff, grunnleggeren av Eugenia Stiftelse. Stiftelsen holdt her til i en treetasjes murbygning (ark. Henrik Thrap-Meyer) fra 1878 til litt ut i 1950-årene. Bygningen ble fra 1955 brukt av Oslo Sanitetsforening som sykepleieskole; den ble revet for å gi plass til Statens sykepleieskole, som ble oppført i begynnelsen av 1960-årene, nå ombygd til studenthybler.

4. En toetasjes bygning i tømmer, oppført 1754 (panelt i 1850-årene); fra 1750-årene til 1856 prestegård for Aker.

13. Det Mosaiske Trossamfunds samfunnshus, oppført 1960 (ark. Odd Borgrud Pedersen).

15. Det Mosaiske Trossamfunds synagoge, bygd i 1918 etter tegninger av den tysk-jødiske arkitekten Herman Herzog fra Darmstadt. Synagogen som ble innviet 21. mai 1920, har stor kulturhistorisk verdi, da den er en kopi av en synagoge i nyromansk stil bygd etter tegninger av Herzog i hjembyen, og som ble ødelagt under krystallnatten i 1938. Over inngangen står et sitat fra Tanak på hebraisk: «Dette skal være et bønnens hus for alle folkeslag».

Synagogen ble under krigen konfiskert av tyskerne, men etter krigen viste det seg at den var intakt, og at det meste av inventaret var uskadd. Heller ikke de hellige bokrullene var ødelagt.

17. Jødisk bo- og seniorsenter.