Eugenia Stiftelse

Eugenia Stiftelse, tidligere offentlig stiftelse opprettet 1823 ved frivillige gaver, særlig fra byråsjef Jacob Christlieb Schandorff (1775–1842) og hans hustru Maria (1784–1848); navn etter den svensk-norske dronning Eugenia Bernhardina Desideria (Karl Johans hustru). Stiftelsen trådte i virksomhet 1827 som «Opdragelses- og Undervisningsanstalt for fattige Pigebørn af Borger- og Almueklassen». Maria Schandorff var ulønnet bestyrer frem til sin død. 1838–1913 omfattet driften også den første av byens barnehager, småbarnshjemmet Kong Carl Johans Asyl.

Stiftelsen holdt opprinnelig til i Teatergata 2, men fikk snart for lite plass og flyttet 1842 til en stor trebygning i Akersveien 2. Til anlegget hørte også en stor bindingsverksbygning i tidlig sveitserstil i det som nå er bakgården til Thor Olsens gate 3. Den ble oppført etter byutvidelsen i 1859, da det ble innført murtvang i området. Ved gjennombruddet av Thor Olsens gate i 1870-årene måtte en del av hovedbygningen rives, og virksomheten ble 1878 flyttet til Bergstien 3, der den holdt til i en treetasjes murbygning i nygotikk (ark. Henrik Thrap-Meyer). Stiftelsen hadde husstellskole med internat for 28 piker. Virksomheten her opphørte i 1950-årene. Fra 1955 ble bygningen brukt som sykepleieskole av Oslo Sanitetsforening; den ble revet i forbindelse med oppføringen av Statens sykepleskole i 1960 med internatbygningen ved hjørnet av Bjerregaards gate. Eugenia Stiftelse ble overtatt av Kirkens Bymisjon 1978.