Thor Olsens gate

Thor Olsens gate, Sentrum, bydel St. Hanshaugen, fra Akersgata til Fredensborgveien, med leiegårdsbebyggelse fra annen halvdel av 1800-tallet. Gaten ble fra 1871 kalt Wexels’ gate; oppkalt 1877 etter kjøpmannen og legatstifteren Thor Olsen (1786–1868, se også Kjøbmand Thor Olsens stiftelse). I tillegg til sin kjøpmannsvirksomhet først i Skippergata, senere i egen gård i Dronningens gate 16, var han en meget aktiv kommunepolitiker, og satt i flere byggekomiteer, bl.a. for Børsen og Slottet.

3a. En fireetasjes leiegård fra 1891. I bakgården ligger to enetasjes bygninger, den ene i utmurt bindingsverk, den andre i betong. De har adresser 3c–h. Bindingsverksbygningen var en del av anlegget til Eugenia Stiftelse, hvis hovedbygning lå Akersveien 2. Bindingsverksbygningen ble oppført etter byutvidelsen i 1859, da det ble innført murtvangi området. Den har preg av tidlig sveitserstil. Den ble ombygd til gareasje i 1912. Den andre i betong ble oppførts som garasje året etter.

9. Den Gresk-ortodokse kirke, i bruk av av denne menigheten siden 1987; innviet som Maria Bebudelses Kirke 1992.

Bygningen ble bygd for en menighet kalt Den katolsk-apostoliske kirke, reist etter tegninger av arkitekt Ove Carlsen og innviet 1891. 300 sitteplasser. Kirkesamfunnet kaltes også irvingianerne etter den britiske presten Edward Irving (1792–1834). Den norske menigheten ble grunnlagt 1877. Kirken var preget av en apokalyptisk stemning, man regnet med Kristi snarlige gjenkomst, den siste dom og at Åndens gaver snart ville bli utgytt over de troende. Tungetale og andre ekstatiske fenomener ble tillagt stor betydning. Gudstjenestene foregikk etter en rik, katoliserende liturgi. Menigheten i Kristiania/Oslo hadde på det meste rundt 350 medlemmer i perioden 1900–15.

10. En fireetasjes leiegård fra 1894. Gården er markert med et av Oslo Byes Vels blå skilt til minne om Elisabeth Helsing (1940–2019), grunnlegger av Ammehjelpen, som bodde her 1967–69.