Oslo Sanitetsforening

Oslo Sanitetsforening, Solskinnsveien 12, utskilt som lokalforening 1911 av Norske Kvinners Sanitetsforening (opprettet 1896), driver bl.a. Oslo Sanitetsforenings Utdanningssenter og barnevernsenteret Brusetkollen (grunnlagt 1920). Det økonomiske grunnlag er bygd opp ved salg av «Maiblomsten», fastelavnsris, julemerker og «Holmenkollskien», ved basarer og gaver. Virksomhet som har vært knyttet til foreningen, omfattet sykepleierskolen (se nedenfor), tuberkulosehjemmet på Grorud (1903), tuberkulosesanatoriet på Grefsen (1909), revmatismesykehuset (1938), dessuten helsestasjoner, barnehjem, småbarnsstuer og aldershjem for sanitetssøstre. 1917 og 1925 ble de såkalte «Julemerkehyttene» på Ekebergsletta oppført, formålet var gratis utlån om sommeren til familier med syke barn, og byggingen ble finansiert ved salg av julemerker. Halvparten av de 20 hyttene var en gave til kommunen fra nordmenn i USA, men lagt under foreningens administrasjon.

Oslo Sanitetsforenings Utdanningssenter. Allerede i 1898 opprettet Sanitetsforeningen sin sykepleierskole i Fredrikke Qvams gate 1. 1963–2008 het den Oslo Sanitetsforenings Hjelpepleierskole. Skolen tilbød utdannelse i helse- og sosialfag, hovedsakelig med sikte på hjelpepleieryrket. Hjelpepleierskolen overtok bygningen (ark. Lilla Hansen) etter Sanitetsforeningens sykepleierskole, som holdt til her fra 1936 til staten tok over sykepleierutdanningen 1963.