Solskinnsveien

Solskinnsveien, Smestad, bydel Vestre Aker, blindvei med flere store villaer fra nederst i Dalsveien. Tidligere gikk veien fra den daværende Heggeliveien (nå Heggelibakken) og krysset Ring 3 (Store Ringvei). Den ble omlagt etter utbyggingen av Ring 3 til «sunken highway». Den delen av veien som ble liggende sør for Ring 3, ble omdøpt til Solskinnskroken. Ved delingen av veien beholdt den nederste delen sin tidligere nummerering, mens den øverste fikk nye nummer. Navnet vedtatt 1925.

Bygninger m.m.

1. tidligere nr. 7. Villa oppført for direktør Iwan Malm (1887–1960) i firmaet Johan O. Larssen i 1954, arkitekt Magnus Poulssson.

3. tidligere nr. 9. En villa fra 1924, også denne oppført av direktør Iwan Malm, arkitekt Carl Berner. Villaen ble i annen halvdel av 1950-årene overtatt av fabrikkeier Alf R. Bjercke (1921–2011) i firmaet Alf Bjercke.

12. En nyklassisistisk villa oppført 1929 for professor dr. juris Jon Skeie (1871–1951), arkitekt Harald Brynildsen. Nå kontorer for Oslo Sanitetsforening.