Alf Bjercke

Alf Bjercke, tidligere familieeid fargehandel og malingfabrikk, aksjeselskap fra 1968. Alf Bjercke (1851–1933) åpnet i 1880 en fargehandel i Karl Johans gate 5 (med inngang fra Skippergata). Fra 1881 bygde han også opp en liten fabrikk på Bryn for fremstilling av fernisser (lakk), maleroljer og andre kjemiske produkter. Fabrikken ble i 1892 flyttet til Alnabru, hvor Bjercke hadde kjøpt eiendommen Nordre Alna gård. Fabrikken (Brobekkveien 104–107) gjennomgikk etter hvert store utvidelser. I 1886 kjøpte Bjercke eiendommen Skippergata 29, vegg i vegg med den gamle butikken, og oppførte et femetasjers lagerbygg i bakgården. I 1902 flyttet firmaet inn i en ny gård her (ark. Henrik Nissen), hvor fargehandelen holdt til i 70 år. I 1914 ble også Dronningens gate 36 innkjøpt og innredet for kontorer og lager med gjennomgang til Skippergata 29.

Bjerckes bedrift ble landets største innen maling og lakk, og «Maler’n til Bjercke» ble en av de mest kjente og populære reklamefigurene. Bedriften hadde også en fabrikk for umettet polyester på Fagerstrand utenfor Oslo og fabrikker i Sverige og Etiopia. I 1972 gikk Alf Bjercke A/S inn i Jotun A/S; firmaet hadde da 350 ansatte. Fabrikken på Alnabru ble nedlagt i 1978.

To av grunnleggerens sønner, Richard Bjercke (1885–1966) og Alf Bjercke (1890–1977), var medeiere i firmaet fra henholdsvis 1914 og 1923. Richard Bjerckes sønn, Alf R(ichard) Bjercke (1921–2011), ble medeier i 1950 og var adm. direktør 1966–71.

Fra 1883 produserte Bjercke også spritlakk, skipsmaling og kobberstoff, og i 1886 etablerte han – sammen med kjemiingeniør Hans Breien – firmaet Den kemiske Fabrik Norden i Østensjøveien. Firmaet ble omdannet til et aksjeselskap i 1897. Her ble det produsert maling, lakk, skipsbunnstoffer og kobberoksid (kobberoksidul, grohindrende middel for bunnmaling av båter). Malingsdelen av firmaet ble i 1962 overtatt av DeNoFa Lilleborg, mens produksjonen av kobberoksidul ble utskilt i bedriften Nordox. Denne oppførte en ny fabrikkbygning i Østensjøveien 13, hvor bedriften fremdeles holder til.