Heggeliveien

Heggeliveien, Heggeli, bydel Ullern, villavei fra Nordre Skøyen gård til Sørkedalsveien. Oppkalt 1917 etter husmannsplassen Heggeli. Frem til 1996 gikk Heggeliveien til Ring 3 (Store Ringvei) mellom Smestad og Vinderen. Etter at veien ble fysisk delt da Røabanen ble omgjort til T-bane i 1995, ble den øvre delen av veien kalt Heggelibakken og samtidig forlenget parallelt med Ring 3 til Holmenveien ved Lillevindern. Nordvestover fra Heggeliveien går blindveien Katy Dues vei.

Bygninger m.m.:

31. Nordre Skøyen.

43c. Villa fra 1988 oppført for Randi Harz og Wilhelm Munthe-Kaas (ark. Wilhelm Munthe-Kaas).

45. Her hadde klubben Njård sitt utspring, idet brødrene Haanes (Reidar, Johan, Sigurd, Trygve, Hans Jacob og Thorgny) vokste opp i denne villaen. De fire eldste var med å grunnlegge klubben, og alle var sentrale i klubbens videre historie. Her hadde de en tennisbane i hagen, senere fikk de også to baner ved hjørnet av Heggeliveien og Monolitveien. Dette var «Njård-land» frem til etter krigen. Da fikk klubben etter hvert det nye tennisanlegget med klubbhus på Makrellbekken, innviet med NM i tennis 1952.

51. Heggeli.