Katy Dues vei

Katy Dues vei, Heggeli, bydel Ullern, blindvei nordvestover fra Heggeliveien. Oppkalt 1969 etter kommunepolitikeren Katy Due (1894–1969), mangeårig medlem av bystyret, formannskapet og skolestyret for Høyre.